Privacy beleid

Dit is de Privacy Beleid van Sunny June (hierna te noemen "Sunny June", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf met als adres Geulhemmerberg 35, 3825CA Amersfoort. Sunny June is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62897969. Onze Privacy Beleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website www.sunnyjune.com (de "Dienst"). Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon ("Computer"). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de General Data Protection Regulation (de "GDPR"), de op de GDPR gebaseerde wetgeving en de andere huidige privacywetgeving. 

Door gebruik te maken van de Dienst, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst ("Gebruikers").

Wat voor soort informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Sunny June-account;
  2. Profielgegevens die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel;
  3. Communicatie tussen u en Sunny June (wij kunnen u bijvoorbeeld Servicegerelateerde e-mails sturen); 

Informatie over het logboekbestand

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Dienst bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer, het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We maken gebruik van analysetools van derden om ons te helpen bij het meten van verkeers- en gebruikstrends voor de Dienst. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Dienst wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Dienst. De tools maken gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw logboekgegevens en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere Gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics, hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij terugkerende bezoeken door cookies uit te schakelen.

Dubbelklik Cookie

Google, als derde partij, maakt gebruik van cookies om advertenties op onze Dienst te plaatsen. Het gebruik van de Dubbelklik-cookie door Google stelt het bedrijf en zijn partners in staat om advertenties weer te geven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze Dienst of andere websites op het internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de Dubbelklik-cookie voor op interesse gebaseerde advertenties door de Google Ads-instellingen-webpagina te bezoeken.

Remarketing

Sunny June gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Diensten te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe:

  1. onthoud informatie zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
  2. het leveren, verbeteren, testen en controleren van de effectiviteit van onze Dienst;
  3. om u te helpen efficiënt toegang te krijgen tot uw informatie nadat u zich hebt aangemeld;
  4. metrieken zoals het totale aantal bezoekers, het verkeer en demografische patronen te monitoren;
  5. het diagnosticeren of oplossen van technologische problemen; 
  6. nieuwe producten en functies te ontwikkelen en te testen; en

Mededelingen

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de afmeldingslink te volgen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten Sunny June.

Wijziging van de controle

Als wij Sunny June of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kunnen uw gegevens die via de Dienst worden verzameld, deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. De koper of de overnemer zal de verplichtingen die wij in dit Privacybeleid zijn aangegaan, moeten nakomen.

Wettelijke verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen in reactie op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen als we te goeder trouw geloven dat het nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van een onderzoek; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die wij over u ontvangen kan worden ingezien, verwerkt en bewaard voor een langere periode wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, een overheidsonderzoek of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of op andere wijze om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Sunny June heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw informatie te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken beveiligingen om de informatie die via de Dienst wordt verzameld veilig te stellen en nemen stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot uw account verlenen. Sunny June kan echter niet instaan voor de beveiliging van gegevens die u naar Sunny June verzendt of garanderen dat informatie over de Dienst niet toegankelijk is, niet openbaar wordt gemaakt, niet kan worden gewijzigd of niet kan worden vernietigd. Wij verzoeken u uw deel te doen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountgegevens en voor de controle van de toegang tot de e-mails tussen u en Sunny June. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie naar Nederland overdragen. Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door het indienen van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht. 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart Sunny June de gegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Sunny June heeft opgenomen of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met Sunny June. 

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die gebruikt worden door applicaties, websites of diensten die gelinkt zijn aan of afkomstig zijn van onze Dienst, inclusief de informatie of inhoud die deze bevatten. Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van onze Dienst naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op toepassingen, websites of diensten van derden, met inbegrip van die welke een link op onze Diensten hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid van de Dienst, kunt u een e-mail sturen naar hello@sunnyjune.com.